อย่าลืม! อัพเดทข้อมูล Bitkub รับ FreeCredit 100 บาท!

วันนี้มีข่าวสารแจ้งเพิ่มเติมครับ นั่นคือ ใครที่มีบัญชี Bitkub โปรดดำเนินการอัพเดทข้อมูลของตนเอง โดยข้อมูลสำคัญที่ต้องดำเนินการอัพเดทประกอบไปด้วย

-ประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

-ส่งเอกสารแนบเพิ่มเติม อาทิเช่น เอกสารใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน (เอกสารทั้งหมดต้องยังไม่หมดอายุ)

-ระบุอาชีพให้ชัดเจน เช่น อาชีพค้าขาย โปรดระบุประเภทสินค้าให้ชัดเจน

-ระบุสถานที่ทำงานให้ถูกต้อง

-ระบุชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามบัตรประชาชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-ถ่ายรูปเอกสารให้ชัดเจน

-เซลฟี่ใบหน้าตนเองให้ชัดเจน

โดยเมื่ออัพเดทเสร็จแล้วจะได้รับ Free Credit จำนวน 100 บาทด้วย ดังนั้นอย่าลืมกันนะครับ เข้าไปตรวจสอบสถานะการอัพดทและดำเนินการอัพเดทข้อมูลเลย

Relevant news

ใส่ความเห็น